ทางเลือกแทน Rich Skin
• แมรี่ เคย์ เอ็กซ์ตร้า เอมอลเลียน ไนท์ ครีม
• Naturals Multi-Vitamin Nourishing
• ลอรีอัล ปารีส รีไวต้าลิฟท์ เฟเชียล ไนท์ ครีม
ข้อดีของผิวที่อุดมไปด้วย
https://www.thailand-herb.com/rich-skin/